KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO               

- dla opiekuna prawnego / kandydata na uczestnika / uczestnika -

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą przy ul. Kościuszki 24, 62-800 Kalisz.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań ustawowych, określonych w:
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997 Nr123, poz. 776, z późn. zm.);
 • oraz pozostałych aktów wykonawczych związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej

w celu realizacji regulaminowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i ruchowej w WTZ.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań
  i pracownicy ADO w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w zakresie uprawnień wynikających m.in. ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997 Nr123, poz. 776, z późn. zm.); i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz statutu WTZ.
 6. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie do WTZ.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres wykonywania przez administratora działalności operacyjnej (proces terapii) oraz okres wynikający z przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
 8. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 9. Dane udostępnione nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane udostępnione przez nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.